Dolomite và vai trò của Bột Dolomite trong Thủy sản

Dolomite là một trong những thành phần không thể thiếu được trong lĩnh vực chăn nuôi thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm. Dolomite được dùng để xử lý nước, tăng độ kiềm tính của nước, cung cấp các nguyên tố vi lượng và đa lượng làm thức ăn cho thủy sản và tạo môi trường cho tảo phát triển.

 Dolomite ứng dụng trong việc xử lý nước

Dolomite dùng để xử lý nước ao khi:

- Mất cân bằng dinh dưỡng với mùn và bùn có các chất hữu cơ

- Ao có nước mềm, với độ kiềm thấp

- Ao bị nhiềm phèn

Khi đó, dùng bột Dolomite rắc trên ao sẽ có tác dụng:

- Trung hòa axít, tăng pH của nước và nền đáy ao

- Tăng nguồn CO2 cho sự quang hợp của thực vật phiêu sinh

- Kết tủa các chất keo trong nước

- Tăng hàm lượng photphorus ở nền đáy, giảm lượng photphorus hòa tan

- Cung cấp các nguyên tố đa lượng như Ca, Mg, P, Na, K, Cl và các nguyên tố vi lượng như  Fe, Mn, B, Mo, Cu, Co, Zn  ...làm thức ăn cho thủy sản và tạo môi trường thuận lợi để tảo phát triển.

Sử dụng Dolomite làm thức ăn thủy sản trong quá trình nuôi trồng

Trong quá trình nuôi trồng, pH của ao nuôi trồng liên tục sụt giảm, thành phần các nguyên tố đa lượng và vi lượng liên tục cần bổ sung để tạo môi trường thích hợp cho thủy sản và các loại tảo có ích sinh trưởng; do đó, cần thường xuyên rắc bổ sung bột Dolomite.

Lượng bột Dolomite rắc bổ xung định kỳ nên dựa vào độ pH của nước, với độ pH sụt giảm khoảng 1 thì có thể rắc bột, tỷ lệ rắc là 30 đến 50kg/hecta.

Như vậy, Dolomite có vai trò quan trọng trong chăn nuôi thủy sản từ đó giúp tăng năng suất, hiệu quả trong nuôi trồng, thủy sản.

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 0 Bình luận / 06/ 08/ 2016

Viết bình luận