PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT VÔI BỘT (Canxi Oxit)

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT VÔI BỘT (Canxi Oxit)

Phiếu an toàn hóa chất sản phẩm vôi bột của công ty TNHH Khoáng Sản Xanh Sản phẩm vôi bột ( Canxi oxide) là hóa chất thông dụng cho ngành xử lý nước sinh hoạt, nước thải công nghiệp, ngành mía đường.... Phiếu an toàn hóa chất bao gồm nhưng thành phần nguy hiểm trong sản phẩm, phản ứng nguy hại và những biện pháp xử lý sự cố hóa chất gặp...

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 0 Bình luận / 08/09/2017