Zeolite

Thành phần:

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O  
65.50% 12.40% 1.66% 0.24% 2.42% 0.49% 2.8  

Công dụng:

 - Cải tạo ao nuôi: Làm phân hủy các chất bẩn thối giữa ở đáy ao.

 - Hấp thụ khí độc: NH3, NO3, NO2, H2S...............

- Ổn định độ pH, xử lý nguồn nước, làm màu cho nước đẹp....

Cách sử dụng: 

 - Cải tạo ao dùng từ: 50-300 kg/ha.

   Tùy theo chất lượng Zeolite.

    + Trong ao cũ hoặc trước khi gây màu nước nuôi: 100 - 200kg/ha.

    + Trong thời gian nuôi: 100 - 150 kg/ha.

 - Giảm hàm lượng khí độc (nồng độ Amonia) lúc đang cao dùng từ: 150 - 250kg/ha.

Hướng dẫn sử dụng:

 - Rải đều trên mặt ao.

 - Thời gian dùng tốt nhất từ 15h trở đi.

 - Khi ao nuôi tôm bị ô nhiễm, đáy ao dơ và tôm nổi đầu do khí độc có thể dùng Zeolite.

 - Nên sử dụng Zeolite sau khi sử dụng các chất diệt khuẩn, hóa chất và lúc tảo chết đột ngột.

Liên hệ: 0936.121.125 - 0902.121.128.

 

 

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt