Độ pH của nước và phương pháp ổn định độ pH của nước

Độ pH của nước và phương pháp ổn định độ pH của nước

pH của môi trường nước Trong nuôi trồng thủy sản, pH môi trường nước thay đổi sẽ ảnh hưởng đến các yếu tố lý, hóa, sinh của môi trường và sức khỏe của thủy sản. pH thích hợp cho nước trong ao hồ nuôi tôm sú là pH = 7,2 - 8,8. Tốt nhất là trong khoảng 7,8 - 8,5 pH trong...

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 0 Bình luận / 11/10/2016

CÁCH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG AO NUÔI CÁ ĐỂ CẢI THIỆN NĂNG SUẤT

CÁCH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG AO NUÔI CÁ ĐỂ CẢI THIỆN NĂNG SUẤT

Việc xử lý môi trường ao nuôi trước khi tiến hành nuôi là một trong những bước vô cùng quan trọng góp phần cải thiện năng suất trong chăn nuôi.

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 0 Bình luận / 20/08/2016

Hiển thị 5 tới 8 trong 6 (2 trang)