Ứng dụng của Dolomit trong phân bón và thủy sản

Ứng dụng của Dolomit trong phân bón và thủy sản

Dolomite ứng dụng trong ngành sản xuất phân bón Trong sản xuất phân bón, Dolomite là chất phụ gia cung cấp các nguyên tố trung lượng Mg, Ca, Si và các nguyên tố vi lượng cần thiết cho đất. Một lượng lớn Dolomite được sử dụng để trộn phân vô cơ NPK, còn lại là dùng điều chế MgO dùng trong...

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 0 Bình luận / 29/07/2022