Cung ứng vôi bột CaO cho ngành xử lý nước

Cung ứng vôi bột CaO cho ngành xử lý nước

Dùng cho các công ty, xí nghiệp cấp thoát nước, các công ty xử lý môi trường, các khu dân cư, khu đô thị…

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 0 Bình luận / 21/11/2017