Sỏi đỡ lọc nước - nhưng yêu cầu và vai trò của sỏi trong lọc nước

Sỏi đỡ lọc nước - nhưng yêu cầu và vai trò của sỏi trong lọc nước

Sỏi đỡ phải là các hạt có dạng khối đa giác, hoặc hình cầu; có đủ độ bền, độ cứng để không giảm chất lượng trong quá trình bốc xếp và sử dụng; không lẫn các tạp chất độc hại và phải đạt yêu cầu tối thiểu về tỉ trọng.

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 0 Bình luận / 17/08/2017