Quy trình sản xuất gạch không nung - Nguyên liệu sản xuất

Quy trình sản xuất gạch không nung - Nguyên liệu sản xuất

Nguyên liệu chính trong qui trình sản xuất là những vật liệu tận dụng sẵn có như: cát, mạt đá( Đát hạt) , xỉ than, xi măng PC40 , nước.

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 0 Bình luận / 01/10/2020