Phòng và xử lý bệnh của tôm

Phòng và xử lý bệnh của tôm

  Phương tiện sản xuất giống đạt tiêu chuẩn Kiểm tra bằng máy PCR (PCR checking) Tôm bố mẹ tốt.

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 0 Bình luận / 11/03/2017

Xử lý ao nuôi thủy sản

Xử lý ao nuôi thủy sản

Giá trị pH biểu diễn cho sự hiện diện của ion H+ trong môi trường (nước hoặc đất). Ví dụ pH của môi trường nước Trong nuôi trồng thủy sản, pH môi trường nước thay đổi sẽ ảnh hưởng đến các yếu tố lý, hóa, sinh của môi trường và sức khỏe của thủy sản.

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 0 Bình luận / 15/02/2017

Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao đất

Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao đất

Cơ sở nuôi phải nằm trong vùng quy hoạch hoặc được cơ quan quản lý cho phép. Gần đường giao thông, điện, thông tin liên lạc… Nên nằm ở vùng trung triều trở lên, có chất đất phù hợp (pH>5, tốt nhất là đất sét pha thịt, thịt pha cát, ít mùn bã hữu cơ…).

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 0 Bình luận / 09/02/2017