Ổn định, phát triển sản xuất cùng bảo vệ môi trường

Ổn định, phát triển sản xuất cùng bảo vệ môi trường

Với đặc thù công việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ độc hại như khói bụi, tiếng ồn nên các công ty Khoáng sản xanh đã thực hiện, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm cải thiện điều kiện làm việc bảo đảm an toàn cho công nhân. ...

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 0 Bình luận / 17/01/2019