Dinh dưỡng thiết yếu đối với chăn nuôi gia súc, gia cầm

Dinh dưỡng thiết yếu đối với chăn nuôi gia súc, gia cầm

Với những đặc điểm sinh học như: thân nhiệt cao, cường độ trao đổi chất mạnh, tốc độ tiêu hóa thức ăn nhanh, tuần hoàn máu nhanh, hô hấp mạnh, linh hoạt và rất nhậy cảm

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 0 Bình luận / 20/08/2020