Cung cấp Zeolite dạng hạt, Zeolite dạng bột dùng trong nuôi trồng thủy sản

Cung cấp Zeolite dạng hạt, Zeolite dạng bột dùng trong nuôi trồng thủy sản

Zeolit trong nuôi trồng thủy sản + Hấp thu các khí độc tích tụ ở đáy ao như: NH3, H2S, CO2… và axít trong nước

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 1 Bình luận / 07/09/2017

Zeolite cho ngành thủy sản

Zeolite cho ngành thủy sản

Tên sản phẩm : Zeolite hạt. Công thức hóa học : Na12 (-(AlO2)(SiO2))12-H2O Quy cách : 25Kg /bao

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 0 Bình luận / 05/06/2017