Phân hữu cơ nguồn dưỡng chất thiết yếu đối với cây trồng

Phân hữu cơ nguồn dưỡng chất thiết yếu đối với cây trồng

Phân hữu cơ là loại phân có các chất dinh dưỡng ở dạng chất hữu cơ: phân chuồng, phân xanh, phân rác.

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 0 Bình luận / 04/07/2018