Khả năng ứng dụng nguyên liệu dolomit

Khả năng ứng dụng nguyên liệu dolomit

Dolomit là tên một loại đá trầm tích cacbonat và là một khoáng vật, công thức hóa học của tinh thể là CaMg(CO 3 ) 2 . Dolomite khó tan trong nước, tan ít trong dung dịch HCl loãng, trừ ở dạng bột. Dolomite là một trong những loại khoáng sản hiếm, tập trung chủ yếu ở các tỉnh như Hà Nam, Ninh Bình,...

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 0 Bình luận / 28/02/2017