Bột đá - đá hạt nguyên liệu sản xuất gạch terrazzo, gạch mài granito

Bột đá - đá hạt nguyên liệu sản xuất gạch terrazzo, gạch mài granito

- Hàm lượng CaCO3 > 95% : Dùng sản xuất thức ăn gia súc, nuôi trồng thủy sản, bột trét (loại thường).

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 0 Bình luận / 16/06/2017