Ứng dụng của bột đá trong ngành sản xuất giấy

Ứng dụng của bột đá trong ngành sản xuất giấy

Trước kia, sản xuất giấy sử dụng đất sét và cao lanh để làm chất độn và chất tráng giúp trắng giấy. Tuy nhiên, 2 loại đất này khá hiếm trong tự nhiên và giá thành cao vì vậy người ta chuyển hướng sử dụng loại chất khác thay thế. Trong đó, bột đá với nguồn tài nguyên dồi dào và...

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 0 Bình luận / 10/01/2019